Τμήματα χορού


Τμήματα χορού
_
Στη σχολή μας λειτουργούν τμήματα διδασκαλίας χορού για ηλικίες από 3,5 ετών και άνω, τα οποία χωρίζονται ανά 2 με 3 ηλικιακά έτη. Συνοπτικά, διαθέτουμε τα εξής τμήματα:-