Ενηλίκων (18+)


Ενηλίκων (18+)
_
Διδάσκονται όλα τα είδη χορού και επιπλέον παρέχονται τμήματα διδασκαλίας μελλονύμφων και επαγγελματιών (πτυχία χοροδιδασκαλίας)
-