Νηπίων (3 - 3,5 Ετών)


Σε αυτή την ηλικία διδάσκεται μουσικοκινητική αγωγή και μοντέρνος χορός.


Νηπίων (3 - 3,5 Ετών)
Νηπίων (3 - 3,5 Ετών)
Νηπίων (3 - 3,5 Ετών)
Νηπίων (3 - 3,5 Ετών)
Νηπίων (3 - 3,5 Ετών)
Νηπίων (3 - 3,5 Ετών) _
-